Bootstrap Slider


دکتر داود برزآبادی فراهانی
  • هیئت علمی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  • طراح دروه های آموزشی TOEFL ، IELTS و GRE
  • تدریس دوره های فوق به بهترین نحو

کلاس‌های آماده ثبت نام

عنوان دوره روز و ساعت برگزاری مدرس توضیحات
کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 213 چهارشنبه ها از ساعت 15:00 الی 19:30 آقای دکتر برزآبادی
کلاس ریاضی GRE شنبه ها صبح از ساعت 9:45 الی 14 خانم بلوری