Bootstrap Slider


دکتر داود برزآبادی فراهانی
  • هیئت علمی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  • طراح دروه های آموزشی TOEFL ، IELTS و GRE
  • تدریس دوره های فوق به بهترین نحو

کلاس‌های آماده ثبت نام

عنوان دوره روز و ساعت برگزاری مدرس توضیحات
عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 214 جمعه ها از ساعت 15 الی 19:30 آقای دکتر برزآبادی
کلاس ریاضی GRE شنبه ها صبح از ساعت 10:30 الی 13:30 خانم بلوری
دوره پیشرفته گرامر - جمله نویسی - واژگان پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:00 الی 12:00 آقای دکتر برزآبادی